MAPPING LỄ KHAI MẠC SEA GAMES 31 – VIETNAM 2021


Year: 2022
Location: HA NOI

Địa Điểm: SVĐ Quốc Gia Mỹ Đình

Ngày 12.05.2022
Thiết bị: 44 máy chiếu 30K, Pixera
Vận hành & Lắp Đặt: Sense Art

SENSE ART Company Limited
E info@sense.com.vn | thanh@senseart.com.vn
https://www.facebook.com/SenseArtVietnam